Takwim_suria

Takwim suria atau kalendar Matahari atau kalendar suria adalah satu sistem pengiraan kalendar yang berdasarkan kepada peredaran bumi mengelilingi matahari. Menurut takwim Julius, satu tahun terdiri daripada 365.25 hari manakala satu tahun dalam takwim Gregorius pula mempunyai 365.2425 hari.