Tanah_liat

Lihat juga lempung.Tanah liat ialah kata generik untuk partikel silikat hidrous yang berdiameter kurang daripada 4 mikrometer. Tanah liat mengandungi hablur hablur silika dan alumina yang halus. Unsur unsur ini, silikon, oksigen, dan aluminium adalah unsur yang banyak komposisinya di kerak bumi. Tanah liat terhasil daripada proses luluhawa batuan silika oleh asid karbonik, tetapi sesetengah terhasil daripada aktiviti hidrotermal.Tanah liat membentuk gumpalan keras apabila kering dan melekit apabila basah terkena air.