Tanda_dagangan

Tanda dagangan (trademark) ialah sejenis tanda atau penunjuk tersendiri yang digunakan oleh seorang individu, syarikat atau entiti lain untuk mengecam sumber barangan atau perkhidmatannya secara unik, dan untuk membezakannya dari hasil entiti lain. Ia merupakan salah satu daripada hak-hak intelektual.