Usia_Kapur

Usia Kapur ialah tempoh dan sistem geologi daripada kira-kira 145.5 ± 4 hingga 65.5 ± 0.3 juta tahun dahulu (Ma). Dalam geologi skala masa, Usia Kapur mengikuti tempoh Jura dan diikuti tempoh Paleogene. Ia adalah tempoh termuda bagi era Usia Mesozoik, dan selama 80 juta tahun, tempoh terpanjang eon Phanerozoic. Akhir Usia Kapur mentakrifkan sempadan antara Usia Mesozoik dengan era Usia Senozoik.