Visa Israel
Visa Israel

Visa Israel

Visa Israel merujuk ke pas lawatan "Visa" bagi seseorang yang mahu mengadakan lawatan ke Israel. Ia biasanya dilekatkan pada sesuatu helaian muka surat dalam Pasport negara pelawat. Visa Israel biasanya sah untuk tempoh sekurang-kuranya 6 bulan keatas. Bagi pemegang passport bebas Visa (Visa-free holder) atau pelancong biasa dengan visa pelawat biasanya boleh tinggal di Israel sehingga 90 hari.