Vokal bundar belakang separuh sempit
Vokal bundar belakang separuh sempit

Vokal bundar belakang separuh sempit

Vokal bundar belakang separuh sempit ialah sejenis bunyi vokal yang terdapat dalam sebilangan bahasa lisan, dilambangkan oleh aksara o dalam Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA), dan o dalam X-SAMPA. Aksara [o] juga merujuk kepada vokal bundar belakang tengah yang turut dibincangkan dalam rencana ini. Dalam bahasa Melayu, vokal [e] dilambangkan oleh huruf o, contoh: olah, bodoh, video.