Vokal pusat hampir luas
Vokal pusat hampir luas

Vokal pusat hampir luas

Vokal pusat hampir luas ialah sejenis bunyi vokal yang terdapat dalam sebilangan bahasa lisan, dilambangkan oleh aksara ɐ dalam Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA), dan 6 dalam X-SAMPA. Aksara IPA-nya berupa huruf "a" kecil yang terbalik.

Vokal pusat hampir luas

X-SAMPA 6
Imej
Imej
Nombor AFA 324

Berkaitan