Vokal tak bundar depan separuh sempit
Vokal tak bundar depan separuh sempit

Vokal tak bundar depan separuh sempit

Vokal tak bundar depan separuh sempit ialah sejenis bunyi vokal yang terdapat dalam sebilangan bahasa lisan, dilambangkan oleh e dalam Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA), dan e dalam X-SAMPA. Aksara [e] juga merujuk kepada vokal tak bundar depan tengah yang turut dibincangkan dalam rencana ini. Dalam bahasa Melayu, vokal [e] dilambangkan oleh huruf e taling (ditulis é dengan tanda aksen tirus dalam sesetengah kamus dan bahan pelajaran bahasa), contohnya: enak, pendek, sate. Huruf e juga digunakan sebagai e pepet yang melambangkan bunyi vokal tengah-tengah [ə].