Takrifan Volt

Volt ditakrifkan sebagai beza upaya merentasi satu pengalir apabila arus satu ampere melenyapkan satu watt kuasa. Jadi unit asas SI-nya ialah m2 · kg · s-3 · A-1, ataupun sama dengan satu joule tenaga per coulomb cas, J/C.

V = W ⋅ A − 1 = J ⋅ C − 1 = m 2 ⋅ kg ⋅ s − 3 ⋅ A − 1 {\displaystyle {\mbox{V}}={\mbox{W}}\cdot {\mbox{A}}^{-1}={\mbox{J}}\cdot {\mbox{C}}^{-1}={\mbox{m}}^{2}\cdot {\mbox{kg}}\cdot {\mbox{s}}^{-3}\cdot {\mbox{A}}^{-1}} .

Sejak 1990, nilai volt dijaga untuk ukuran amali menggunakan kesan Josephson yang mana satu nilai biasa digunakan sebagai pemalar Josephson seperti yang ditentukan oleh Persidangan Umum berkenaan Berat dan Ukuran ke-18 sebagai

K{J-90} = 0.4835979 GHz/µV.