Yunani (nyahkekaburan)

Yunani merupakan nama lain dalam bahasa Melayu ketika merujuk kepada sebuah negara yang terletak di selatan Eropah iaitu Republik Hellenik secara rasminya (Ελληνική Δημοκρατία, Ellinikí Dimokratía) , atau Greece dalam bahasa Inggerisnya. Perkataan ini berasal daripada bahasa Arab, iaitu al-yunān (الينان), nama Arab untuk negara tersebut yang berasal daripada kata Ionia salah satu wilayah yang terangkum dalam kumpulan bangsa-bangsa Yunani Purba. Untuk maklumat tentang tamadun purba dari Yunani, sila lihat: Untuk maklumat tentang Yunani moden, sila rujuk: