Struktur ASCII ASCII

  • Angka 0-9 diwakili oleh nilai mereka di dalam angka binari menggunakan 0011 ( ini bermaksud, mengubah BCD kepada ASCII adalah dengan hanya mengambil BCD masing-masing secara berasingan dan menambah 0011 kepadanya.
  • Huruf kecil dan huruf besar hanya berbeza dari segi Susunan bit dengan perbezaan 1 bit sahaja, dengan meringkaskan kotak pertukaran kepada ujian terhad ( untuk mengelakkan pertukaran simbol yang bukan huruf) dan hanya satu operasi bit. Kotak pertukaran pantas adalah penting kerana ia sering digunakan untuk situasi pengabaian simbol di dalam carian algoritma .
  • Perbandingan dengan EBCDIC, huruf kecil dan huruf besar masing-masing memenuhi 26 posisi secara berturutan.