Autobiografi
Autobiografi

Autobiografi

Autobiografi (daripada Bahasa Yunani: αὐτός-autos diri + βίος-bios kehidupan + γράφειν-graphein menulis) ialah sebuah penulisan tentang kehidupan seseorang yang ditulis pengisah akuan sendiri.