Bahasa-bahasa Melayu
Bahasa-bahasa Melayu

Bahasa-bahasa Melayu

Bahasa-bahasa Melayu ialah cabang dari bahasa-bahasa Polinesia-Melayu di bawah keluarga bahasa-bahasa Austronesia. Bahasa yang terkenal dalam keluarga ini ialah bahasa Melayu (sungguh), iaitu bahasa kebangsaan di Brunei, Singapura, dan Malaysia dalam bentuk bakunya; ia lanjut digunakan sebagai asas untuk bahasa Indonesia, bahasa kebangsaan Indonesia. Cabang bahasa-bahasa Melayu juga merangkumi bahasa tempatan yang dituturkan oleh etnik di Indonesia dan etnik Melayu (cth. bahasa Kutai, bahasa Kedah), beberapa bahasa yang dituturkan oleh pelbagai kumpulan etnik di Sumatra (cth. bahasa Minangkabau), dan Borneo (cth. bahasa Iban). Calon kawasan yang paling berkemungkinan sebagai pusat berpecahnya bahasa-bahasa Melayu ialah Borneo barat.