C++


C++ (disebut si plas plas) ialah sebuah bahasa pengaturcaraan berorientasi objek yang berasal daripada C. Walau bagaimanapun, kedua-dua bahasa ini telah berkembang secara berasingan, dan terdapat perbezaan antara kedua-duanya. C++, pada asalnya dinamakan "C with Classes" (C dengan Kelas), dicipta oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1983 di Bell Labs.C++ dianggap sebagai bahasa pengaturcaraan aras sederhana, kerana mempunyai ciri-ciri bahasa aras tinggi dan rendah.

C++

OS Rentas pelantar
Lepasan stabil ISO/IEC 14882:2011 (2011)
Paradigma Berbilang paradigma:[1] bertatacara, kefungsian, berorientasi objek, generik
Sambugan fail biasa .h .hh .hpp .hxx .h++ .cc .cpp .cxx .c++
Dialek Embedded C++, Managed C++, C++/CLI, C++/CX
Muncul pada 1983
Pembangun
  • Bjarne Stroustrup
  • Bell Labs
  • ISO/IEC JTC1/SC22/WG21


Mempengaruhi Perl, LPC, Lua, Pike, Ada 95, Java, PHP, D, C99, C#,[2] Falcon, Seed7
Dipengaruhi C, Simula, Ada 83, ALGOL 68, CLU, ML[1]
Direka oleh Bjarne Stroustrup
Disiplin penjenisan Statik, tak selamat, namaan
Pelaksanaan utama C++ Builder, clang, Comeau C/C++, GCC, Intel C++ Compiler, Microsoft Visual C++, Sun Studio
Laman web Berita, status dan perbincangan mengenai C++ Piawai