Demokrasi_langsung

Demokrasi langsung atau demokrasi tulen / murni ialah suatu bentuk demokrasi di mana rakyat membuat keputusan ke dasar inisiatif tertentu secara langsung. Perkara ini dibedakan daripada kebanyakan demokrasi kini yang sedia ada, di mana ia merupakan demokrasi berperwakilan.