Eufemisme

Eufemisme [ĕu-fĕ-mis-me; yu-fĕ-mis-mĕ] atau bahasa halus merujuk kepada pengunaaan perkataan atau ungkapan menggantikan perkataan asal di mana keadaan biasa yang membenarkan penungkapan sedemikian boleh menyebabkan pembaca atau pendengar disasarkan tersinggung atau merasa tidak senang.[1] Sesetengah perbahasaan halus ini bertujuan untuk menghiburkan, sementara yang lain menggunakan hambar, istilah-istilah yang tidak penting untuk konsep yang ingin dikalahkan oleh pengguna.Pengunaan bahasa halus ini boleh digunakan untuk mengelakkan atau menyembunyikan perkataan berkaitan benda yang dianggap kotor atau berpantang (misalnya kecacatan, jantina, perkumuhan atau kematian) dengan cara yang sopan.[2]