Kegunaan istilah Infrastruktur

Kejuruteraan dan pembinaan

Jurutera mengehadkan istilah "infrastruktur" untuk menggambarkan aset tetap yang berupa rangkaian besar, dengan kata lain infrastruktur fizikal.[petikan diperlukan] Usaha untuk merangka definisi infrastruktur generik yang lebih umum biasanya merujuk pada aspek rangkaian sebahagian besar struktur, dan nilai pelaburan terkumpul dalam rangkaian sebagai aset.[petikan diperlukan] Salah satu definisi 1998 mentakrifkan infrastruktur sebagai rangkaian aset "di mana sistem secara keseluruhannya bertujuan untuk mengekalkan selama-lamanya pada standard perkhidmatan yang ditentukan melalui penggantian dan pembaikan komponennya yang berterusan".[7]

Pertahanan sivil dan pembangunan ekonomi

Perancang Pertahanan Awam dan ekonomi pembangunan umumnya merujuk kepada infrastruktur yang maya dan fizikal, termasuk perkhidmatan awam seperti sekolah dan hospital, perkhidmatan seperti polis dan bomba, dan perkhidmatan kewangan asas. Pandangan bagi pembangunan berasaskan infrastruktur yang menggabungkan pelaburan infrastruktur jangka panjang melalui agensi-agensi kerajaan di peringkat pusat dan serantau dengan perkongsian persendirian awam telah terbukti popular di kalangan negara Asia, terutamanya Singapura dan China; Tanah besar Eropah; dan ahli ekonomi Amerika Latin.

Tentera

Para ahli strategi Tentera menggunakan istilah infrastruktur untuk merujuk kepada semua bangunan dan pemasangan tetap yang diperlukan untuk menyokong pasukan tentera, sama ada mereka ditempatkan di pangkalan, dikerahkan atau terlibat dalam operasi. Contohnya berek, ibu pejabat, lapangan terbang, kemudahan komunikasi, stor peralatan ketenteraan, kemudahan pelabuhan dan stesen penyelenggaraan.[8]

Bandar

Bandar atau infrastruktur perbandaran merujuk kepada sistem infrastruktur fizikal yang dimiliki dan dikendalikan oleh perbandaran seperti jalan, pengagihan air dan pembetung. Ia juga mungkin merangkumi beberapa kemudahan yang berkaitan dengan infrastruktur maya, seperti taman, kolam awam, sekolah, hospital dan perpustakaan.

Infrastruktur hijau

Infrastruktur hijau (atau infrastruktur biru-hijau) merupakan konsep yang memaparkan kepentingan persekitaran semula jadi dalam keputusan bagi perancangan penggunaan tanah.[9][10] Khususnya terdapat penekanan pada fungsi "sokongan hidup" yang disediakan oleh rangkaian ekosistem semulajadi, dengan penekanan pada sambungan untuk menyokong kemampanan jangka panjang. Contohnya termasuk air yang bersih dan tanah yang sihat, serta fungsi antroposentrisme seperti rekreasi dan memberi naungan dan tempat perlindungan di dalam dan di sekitar pekan dan bandar. Konsep ini boleh diperluaskan untuk pengurusan aliran air hujan di peringkat tempatan melalui penggunaan sistem semulajadi, atau sistem kejuruteraan yang menyerupai sistem semulajadi, untuk merawat aliran air lumpur yang tercemar.[11][12]


Komunikasi

Istilah infrastruktur boleh merujuk kepada saluran komunikasi, politik dan rangkaian sosial yang tidak formal dan formal, atau kepercayaan yang dipegang oleh ahli-ahli kumpulan tertentu, serta teknologi maklumat, alat pembangunan perisian. Masih mendasari penggunaan lebih konseptual ini adalah idea bahawa infrastruktur menyediakan struktur dan sokongan untuk sistem atau organisasi yang berfungsi, sama ada ia adalah sebuah bandar, sebuah negara, sebuah syarikat, atau kumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Contohnya ialah infrastruktur IT, infrastruktur penyelidikan, infrastruktur pengganas, infrastruktur pekerjaan dan infrastruktur pelancongan.[petikan diperlukan]

Rujukan

WikiPedia: Infrastruktur http://www.businessdictionary.com/definition/land-... http://www.nytimes.com/imagepages/2008/11/19/busin... http://dictionary.reference.com/browse/infrastruct... http://www.nextgenerationinfrastructures.eu/ http://www.epa.gov/npdes/pubs/gi_action_strategy.p... http://www.epa.gov/npdes/pubs/gi_intentstatement.p... http://www.greeninfrastructure.net/ http://www.infrastructurereportcard.org/ http://www.regulationbodyofknowledge.org/ http://www.dnr.state.md.us/greenways/gi/gidoc/gido...