Sejarah Internet Information Services

IIS adalah pada mulanya dikeluarkan sebagai satu tambahan susunan Internet perkhidmatan-perkhidmatan berpangkalan untuk Windows NT 3.51. IIS 2.0 diikuti menambah sokongan untuk Windows NT 4.0 sistem pengendalian dan IIS 3.0 diperkenalkan Halaman Pelayan Aktif (ASP) dinamis menulis skrip alam sekitar.

IIS 4.0 membuang sokongan untuk protokol Gopher dan telah disertakan dengan Windows NT sebagai satu berasingan "Pilihan Bungkus" CD-ROM.

Versi semasa IIS yang dijual adalah 6.0 untuk Windows Server 2003 dan IIS 5.1 untuk Windows XP Professional. IIS 5.1 untuk Windows XP adalah suatu versi yang terhad IIS yang menyokong hanya 10 pertalian serentak dan satu laman web yang tunggal.

Windows Vista akan datang siap dengan IIS 7.0. Ia tidak akan mengehadkan jumlah perhubungan yang dibenarkan kecuali akan mengehadkan beban kerja berdasarkan permintaan aktif serentak, meningkatkan kebolehgunaan dan prestasi senario rakan-ke-rakan.