Jasin

Jasin merupakan salah sebuah daerah yang terletak di Negeri Melaka, Malaysia. Jasin, pada awalnya ditadbir oleh Majlis Daerah Luar Bandar Jasin (Jasin Rural District Council) yang ditubuhkan pada tahun 1959 telah diberi pengiktirafan sebagai Majlis Daerah Jasin iaitu pada 1 Julai 1978. Pada 1 Januari 2007 ia telah diisytiharkan sebagai Majlis Perbandaran Jasin.Daerah ini terbahagi kepada 20 mukim iaitu:

Jasin

Negara Malaysia
Diasaskan 1959 (Majlis Daerah Luar Bandar Jasin)
1 Julai 1978 (Majlis Daerah Jasin)
1 Januari 2007 (Majlis Perbandaran Jasin)
• Yang di-Pertua MP Jasin Yang Berbahagia Zawawi Ghazali
Zon waktu UTC+8 (MST)
Laman web http://www.mpjasin.gov.my/
• Jumlah 135,317
Negeri Melaka