Rujukan Jasin

Ibu negeri: Bandaraya Melaka
Topik
Kemasyarakatan
Bahagian
Pentadbiran
Daerah
Ibu daerah/Ibu negeri
Bandar
Kawasan perumahan
Bandar baru
Kampung
Kampung baru