John_Stuart_Mill
John_Stuart_Mill

John_Stuart_Mill

John Stuart Mill ialah salah seorang ahli falsafah & pegawai awam yang berasal dari Britain.[1] Beliau juga dikenali sebagai reformator yang memperjuangkan unsur utilitarianisme sosial.[1] Ayahnya, James Mill, ialah seorang ahli sejarawan dan akademik.[1] Beliau John Mill mempelajari psikologi, yang merupakan inti kepada ilmu falsafah Mill, yang diambil dari ayahnya.[1] Sejak kecil, beliau mempelajari bahasa Yunani dan bahasa Latin.[1] Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Perancis untuk mempelajari ilmu bahasa, kimia, dan Matematik.[1] Mill lahir pada tahun 1806 dan meninggal dunia pada tahun 1973.[1]Menurut Mill, psikologi adalah suatu asas ilmu pengetahuan yang membentuk ilmu falsafah.[2] Di sini, pandangannya berbeza dengan Comte.[2] Tugas psikologi adalah menyelidiki apa yang disajikan oleh kesedaran, ertinya sistem pancaindera manusia dan hubungan-hubungannya.[2] Mill berpendapat bahawa satu-satunya sumber bagi segala pengenalan adalah pengalaman.[2] Oleh kerana itu, induksi menjadi jalan kepada pengenalan.[2]Di dalam etika, Mill melihat hubungan timbal-balik antara manusia secara peribadi dengan masyarakat atas dasar prinsip utilitarianisme.[2] Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh manusia bertujuan membawa kepada kepuasan bagi dirinya sendiri secara psikologi, bukan orang lain atau nilai-nilainya.[2]