Keyakinan_dan_pembekalan

Parlimen tergantung
Keyakinan dan pembekalan
Pemerintahan minoriti
Pakatan pelangi
Pakatan besar
Pakatan penuh
Kerajaan perpaduan negara
Parti politik mengikut negara
Parti politik mengikut geoskema PBB
Keyakinan dan pembekalan (confidence and supply) diperlukan sesebuah pemerintah minoriti (dalam suatu parlimen berdemokrasi berdasarkan sistem Westminster) agar dapat mengekalkan kuasa dalam suatu dewan bawahan. Perjanjian dilakukan sesebuah partai atau ahli yang bebas dalam sesebuah parlimen agar menyokong undi percaya atau rang undang-undang pemerintah sedia ada, sama ada dengan pengundian memihak kepada dasar tersebut mahupun mengecualikan diri. Pihak-pihak ini walau bagaimanapun masi mendapat hak mengundi menyokong dasar-dasar sendiri ataupun menbuat undian keyakinan kepada rang undang-undang tertentu.[1][2][3]