Kongres_Rakyat

Kongres Rakyat adalah sebuah platform rakyat Malaysia bagi mencari formula dan pelan tindakan untuk menghadapi masalah yang membelenggu rakyat. Matlamat kongres ini adalah menjadi medium dan platform persidangan rakyat mengemukakan usul, memberi idea, berbincang mencari formula penyelesaian dan merangka Pelan Tindakan Rakyat jangka pendek dan jangka panjang untuk menangani segala permasaalahan yang melanda negara dan menghimpit rakyat.Kongres ini dianjurkan oleh Sekretariat Kongres Rakyat yang dipengerusikan oleh Cikgu Azmi Abdul Hamid.