Kosmos
Kosmos

Kosmos

Dalam erti umum, kosmos ialah sistem teratur atau berharmoni. Perkataan ini diperoleh daripada istilah bahasa Yunani, "κόσμος" (kosmos), secara harfiah bererti "aturan" atau "hiasan" dan secara metafor metaphorically "world",[1] dan berantitesis dengan konsep kekacauan. Kini, perkataan ini secara umumnya digunakan sebagai kata seerti untuk "alam semesta" (dianggap dari segi keteraturan). Perkataan kosmetik berasal daripada punca sama. Dalam banyak bahasa Slavik seperti bahasa-bahasa Rusia, Bulgaria, dan Serbia, perkataan "космос" (kosmos) juga bererti "angkasa lepas." Dalam bahasa Cina Mandarin, kedua-dua kosmos dan alam semesta dialihbahasakan sebagai "宇宙" (yǔzhòu), yang secara harfiah bererti ruang-masa (宇 yǔ, "ruang" dan 宙 zhòu "masa").