Kumpulan 20
Kumpulan 20

Kumpulan 20

Kumpulan 20 atau lebih dikenali sebagai G20 merupakan pertubuhan gabungan 19 negara berdaulat, Kesatuan Eropah dan Kesatuan Afrika. G20 ditubuhkan pada 26 September 1999 sebagai forum baru untuk kerjasama dan rundingan dalam isu-isu yang berkaitan dengan sistem kewangan antarabangsa. Badan ini mengkaji dan menggalakkan dialog antara negara-negara industri dalam isu dasar kestabilan kewangan antarabangsa, dan cuba menangani isu-isu bukan tanggungjawab pertubuhan lain.