Maha_Vishnu
Maha_Vishnu

Maha_Vishnu

Vishnu (IAST viṣṇu, Devanagari विष्णु), (hormatan: Sri Vishnu) atau juga dikenali sebagai Narayana, merupakan Tuhan Tertinggi bagi Vaishnava dan satu manifestasi bagi Brahman dalam tradisi Advaita atau Smarta dalam agama Hindu. Dalam Trimurti, Vishnu bersifat Sattva dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan Alam semesta, dengan peranan lain penciptaan dan pemusnahan masing-masing di bawah Brahma dan Shiva.Rupa Vishnu adalah bersifat Yoga. Rupa Vishnu berasaskan kepada prinsip Vedanta. Konsep Ananta atau Sesha-sayana yang menunjukkan Vishnu berbaring di atas ular besar adalah menakjubkan. Banyak kuil-kuil mempunyai rupa ini, contohnya kuil di Srirangam dan Trivandrum. Vishnu tidur di lautan susu yang mewakili tahap Turiya yang tenang, manis dan tanpa gangguan. Adisesha, ular besar yang menjadi katilnya, bermaksud kesedaran manusia. Dalam tradisi Yoga, ular ialah simbol Kundalini, Lingkaran Kuasa. Vishnu bermaksud 'Seseorang yang meliputi segala-galanya.' Ini bermaksud Vishnu meliputi alam semesta dan Dia juga berada dalam segala-galanya. Maka, orang Hindu berkata, 'Tuhan berada di semua tempat'. Satu lagi nama Vishnu yang popular ialah Narayana yang bermaksud: Antara mantera Vishnu yang popular ialah: