Menteri_Pertanian_dan_Industri_Makanan_Malaysia
Menteri_Pertanian_dan_Industri_Makanan_Malaysia

Menteri_Pertanian_dan_Industri_Makanan_Malaysia

Menteri Pertanian dan Industri Makanan yang terkini adalah Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee. Belia dibantu Timbalan Menteri, Ahmad Hamzah & Che Abdullah Mat Nawi

Menteri_Pertanian_dan_Industri_Makanan_Malaysia

Timbalan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Bin Hamzah Timbalan I
Yang Berhormat Dato’ Haji Che Abdullah Bin Mat Nawi Timbalan II
Pejabat Putrajaya
Anggota Kabinet Malaysia
Pemegang pertama Abdul Aziz Ishak (sebagai Menteri Pertanian dan Perikanan)
Pembentukan 9 Ogos 1955; 64 tahun yang lalu (1955-08-09)
Lapor kepada Parlimen Malaysia
Laman web www.moa.gov.my
Pelantik Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri Malaysia
Gelaran Yang Berhormat Menteri