Muat_turun_digital

Satu muat-turun digital (juga dikenali sebagai muat-turun digital berbayar) merupakan muzik solo yang sah dan rasmi untuk dibeli melalui stor atas-talian. Antara contoh stor atas-talian yang dikenali ialah seperti Stor iTunes dan Napster. Muat-turun digital selalunya dienkod dengan Pengurusan Hakcipta Digital, yang menghalang sebarang penambahan salinan dari muzik atau lagu yang dibeli pada peranti pemain dari semua pembuat pekakasan. Sebagai contoh, lagu yang dibeli dari iTunes akan dimainkan pada iPod. Lagu yang sah dimuat-turun wujud sejak tahun 2000. Muat-turun digital berbayar mungkin akan menghadapi kesukaran dari pembangunan teknik yang membenarkan pengekstrakkan lagu dimain pada radio, dimana ia membenarkan kualiti kadar rendah, ia juga dikira sah.