Penerbit_filem

Penerbit filem ialah seorang yang bertugas mereka adegan dan keadaan penggambaran filem, dengan memulakan, menyelaras, menyelia dan mengawal hal-hal pembiayaan, mengupah kakitangan utama dan berunding dengan pengedar. Penerbit ini terlibat sepanjang semua fasa proses perfileman dari pembangunan awal hingga projek disiapkan.Lazimnya, penerbit dianggap sebagai ketua kakitangan, manakala pengarah memimpin garisan. Organisasi "garisan dan kakitangan" ini seolah-olah yang diamalkan dalam syarikat besar dan tentera. Mengikut susun atur organisasi ini, penerbit mengawal seluruh has projek dan boleh melucutkan pengarah, tetapi pengarah yang sebenarnya membikin filem.[1] Juga ada "penerbit langsung" yang membantu dalam hal-hal kewangan dan penerbitan seharian "pada garis" ketika proses penggambaran.