Pengetahuan

Pengetahuan (Tulisan Jawi: ڤڠتاهوان; Bahasa Inggeris: Knowledge) merujuk kepada kefahaman manusia terhadap sesuatu perkara, yang mana ia merupakan kefahaman yang sistematik dan diusahakan secara sedar. Pada umumnya, pengetahuan mempunyai potensi untuk dimanfaatkan demi kebaikan manusia.Biasanya, pengetahuan adalah hasil daripada kajian terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini, pengetahuan sendiri juga boleh menjadi sasaran kajian dan menghasilkan apa yang dikenali sebagai "pengetahuan mengenai pengetahuan", yakni epistemologi. Dalam hal ini, kajian mengenai pengetahuan lebih dikenali sebagai sains maklumat dalam dunia kepustakawanan.Pengetahuan merupakan pemahaman bermakna ataupun sesuatu yang memberikan makna kepada diri individu apabila datangnya sesuatu sumber maklumat yang dikatakan berkaitan dengan sesuatu kajian ataupun memerlukan kefahaman. Pengetahuan adalah berbeza dengan maklumat iaitu sesuatu maklumat tidak bererti atau bermakna sekiranya ia tidak dapat dijadikan makna atau mendatangkan makna kepada seseorang contohnya data-data dari komputer (binary code) tidak bermakna sekiranya tidak dirangkumkan untuk dijadikan perisian yang berguna kepada manusia dan ianya hanya akan kekal sebagai data.Pengetahuan mengikut Prof Rr. Syed Naquib al Atas "sesuatu yg sampai ke dalam diri insan dan memberi makna dalam kehidupan". Prof Dr Hassan Langgulung pula, "pengetahuan sesuatu yang sampai ke dalam diri menjadi tahu yang asalnya tidak tahu". Ahli falsafah Socrates pula berkata "pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang benar". Plato pula kata "pengetahuan adalah pengetahun yang tepat". Kong Fu Zie (Confucius) kata pula "pengetahuan adalah suatu pengalaman yang pasti". Guru Nanak pula kata "pengetahuan adalah amalan yang bermakna dan berguna". Imam al Ghazali menjelaskan "pengetahuan adalah pengetahuan yang sistematik, benar dan meyakinkan". Itulah sedikit tentang pentakrifan pengetahuan yang dibaca.Beza pengetahuan dan maklumat: pengetahuan pasti benar dan maklumat belum pasti benar. Pengetahuan wajib disebar kerana ada kebenaran. Maklumat hanya boleh disebar jika dipastikan kebenarannya. Jika belum pasti benar disebar juga itu maklumat yg tidak benar dan jadi fitnah. Penyebar pengetahuan dapat pahala dan penyebar maklumat belum tentu dapat pahala, jika salah dapat dosa lagi, jika maklumat salah disebar juga lalu dipercayai orang maka si penyebar maklumat perlu minta maaf kepada semua orang kalau tidak dosanya tak akan terampun. Ini pendapat Imam al Ghazali.Sumber pengetahuan adalah dari al Quran dan Hadis sahih. Tak perlu diselidik lagi kerana kedua-duanya sumber yg benar. Alam juga adalah sumber pengetahuan tetapi perlu dikaji dan diselidik dahulu kebenarannya baru menjadi pengetahuan. Sebab itu penemuan alam dikatakan teori kerana kadang-kadang boleh berubah lagi jika ada penemuan yang baru pula.Tujuan pengetahuan adalah untuk dijadikan pedoman dan panduan yang boleh diguna bagi meneruskan kehidupan manusia. Jika digunakan untuk mencari redha Allah maka kebenaranlah yg kita dapat dan sebaliknya jika disalah guna maka Allah tak redha. Inilah peraturan alam yang dikenali sebagai hukum Allah.