Pengiran Muda Jefri Bolkiah
Pengiran Muda Jefri Bolkiah

Pengiran Muda Jefri Bolkiah

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Di-Gadong Sahibul MalPengiran Muda Haji Jefri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien[1] (diputerakan 6 November 1954), ialah ahli kaum kerabat diraja Brunei. Paduka kekanda baginda ialah KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.[2]

Pengiran Muda Jefri Bolkiah

Keputeraan (1954-11-06) 6 November 1954 (umur 65)
Istana Darul Hana,Kampong Tumasek, Bandar Seri Begawan, Brunei
Bonda Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit
Anakanda YAM Pengiran Muda Abdul Hakeem
YAM Pengiran Muda Haji Bahar
YAM Pengiran Anak Hassan
YAM Pengiran Anak Hamidah Jamalul Bolkiah
Pengiran Anak Faiq Bolkiah
Nama penuh
Nama penuh
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Di-Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien
Pasangan Y.A.M Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati binti Pengiran Jaya Negara Pengiran Dato Paduka Haji Abdul Rahman, Pengiran Anak Isteri (k. 31 Ogos 1972)
Y.M Puan Fatimah Abdullah, née Evangeline del Rosario (Pengiran Isteri kedua)
Y.M Puan Jefrida Mohammed (cerai)
Puan Ayen Munji (k. 1995 - 2001)
Y.M Puan Salma binti Abdullah, née Claire Kelly (k. 2003)
Kerabat Kerabat Bolkiah
Ayahanda Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien
Agama Islam