Pengkritik
Pengkritik

Pengkritik

Pengkritik ialah penyokong sesuatu pendirian yang menentang atau tidak bersetuju dengan sesuatu perkara yang dikritik. Perkataan kritik berasal daripada bahasa Yunani κριτικός (kritikós) yang bererti "keupayaan untuk menanggap".[1] Perkataan "kritik" itu diterbitkan pula daripada perkataan κριτής (krités) yang membawa pengertian "seorang yang memberi pertimbangan atau analisis beralasan, pertimbangan nilai, penafsiran, ataupun pemerhatian".[2]Pengkritik moden termasuk ahli profesional dan amatur yang secara tetap mempertimbangkan atau menafsirkan persembahan dan karya lain (seperti yang disampaikan oleh seniman, ahli muzik, atau pelakon), dan biasanya menerbitkan pemerhatian mereka, seringnya di dalam terbitan berkala. Terdapat banyak pengkritik dalam sesetengah bidang yang termasuk seni, muzik, filem, teater, drama, restoran, dan terbitan sains.