Senarai badan PBB yang lain Pertubuhan_Bangsa-Bangsa_Bersatu

Badan-badan lain yang merupakan agensi khas dalam PBB, walaupun tidak dinyatakan dalam piagamnya ialah :

 1. Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO)
 2. Bank Antarabangsa untuk Pemulihan dan Pembangunan (IRBD) (termasuk Perbadanan Kewangan Antarabangsa dan Persatuan Pembangunan Antarabangsa)
 3. Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO)
 4. Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO)
 5. Pertubuhan Kelautan Antarabangsa (IMO)
 6. Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF)
 7. Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa (ITU)
 8. Tabung Kanak-kanak PBB (UNICEF)
 9. Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO)
 10. Kesatuan Pos Sedunia (UPU)
 11. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)
 12. Pertubuhan Harta Intelektual Sedunia (WIPO)
 13. Pertubuhan Meteorologi Sedunia (WMO).

Agensi-agensi sementara termasuk:

 1. Pentadbiran Bantuan dan Pemulihan PBB (UNRRA)
 2. Pertubuhan Pelarian Antarabangsa (IRO) (tanggungjawabnya kemudian diambil alih oleh Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB untuk Pelarian) (UNHCR)
 3. Agensi Bantuan dan Kerja untuk Penduduk Pelarian Palestin di Timur Dekat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNRWA)