Roh_Kudus

Yahweh Roh Kudus (dari bahasa Arab: الروح القدس Al-Ruhul Qudus, dan bahasa Ibrani: רוח הקודש Ruach HaKodesh) adalah peribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal, Kristian. Yahweh Roh Kudus hanya dipercayai oleh umat Kristian dan adalah sebuah penolong peribadi yang memimpin, dalam bentuk Roh, yang dijanjikan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke syurga.Menurut ajaran Kristian, seorang Kristian haruslah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh tersebut berfungsi sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Roh Kudus menuntut umat Kristian agar hidup sejalan dengan kehendak Yahweh. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristian dengan Tuhannya.Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari pentakosta, sepuluh hari setelah kenaikan Yesus ke syurga atau lima puluh hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Terjadi di Jerusalem pada sebuah ruang atas dan diterima oleh murid-murid Yesus. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus pada hari mereka menerima Roh Kudus mampu mempertaubatkan tiga ribu manusia.