Sukan_Sekolah_ASEAN

Sukan Sekolah ASEAN (ASG) adalah sukan tahunan bagi sekolah-sekolah tinggi dalam Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan dianjurkan di bawah kuasa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN (ASSC). ASSC adalah tidak terlibat dalam politik Majlis Sukan serantau yang menggalakkan sukan di kalangan negara anggota. Sebelum tahun 2009, permainan dimainkan berdasarkan satelit, acara sukan tunggal. Format ini telah ditukar pada tahun 2009, di mana format permainan dilaksanakan. Sukan Sekolah ASEAN yang pertama dirancang di bawah format permainan baru yang dianjurkan oleh Thailand pada tahun 2009, manakala Sukan Sekolah ASEAN ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dihoskan oleh Malaysia, Singapura dan Indonesia, masing-masing.[1][2][3]