The_Store
The_Store

The_Store

The Store Corporation Berhad merupakan pengendali utama pasar raya dan kedai serbaneka di Malaysia. Ia juga merupakan pasar raya yang tertua di Malaysia.

The_Store

Tempat dibekalkan Malaysia
Industri Pasar raya
Perancang utama Dato' Sri Md Kamal Bin Bilal
Laman sesawang www.tstore.com.my
Ditubuhkan Malaysia