Universiti_Islam_Selangor

Universiti Islam Selangor (UIS) merupakan sebuah universiti Islam milik penuh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) yang ditubuhkan di bawah Akta IPTS 1996. Universiti ini ditubuhkan secara rasmi pada 15 Februari 1995 sebagai Kolej Islam Selangor Darul Ehsan (KISDAR) dan dinaik taraf sebagai kolej universiti dengan nama Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) pada 31 Disember 2004.[1] Pada 14 Oktober 2022, KUIS secara rasminya dinaik taraf sebagai universiti.[2]Universiti ini berperanan memartabatkan pendidikan Islam di negeri Selangor sebagai kesinambungan sistem pendidikan agama yang diasaskan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Penubuhan universiti ini membuktikan komitmen kerajaan negeri Selangor dalam membangunkan agenda pendidikan dan kecemerlangan ilmu.[3]Objektif awal penubuhan UIS adalah untuk melahirkan lebih ramai tenaga profesional Islam yang mampu memimpin masyarakat serta membangunkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Selain itu, UIS juga berperanan menyediakan alternatif untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Rujukan

WikiPedia: Universiti_Islam_Selangor http://www.kuis.edu.my/ http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuiscell.com/ http://www.kuis.edu.my/rdc/ http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con...