Kesimpulan Vaishnavisme

Seperti Saivisme, Vaishnavisme juga adalah satu aspek penting Hinduisme. Meskipun ia berasal daripada konsep Veda mengenai dedikasi kepada Vishnu, dengan peredaran masa, Vaishnavisme telah berkembang dan menjadi lebih mendalam untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu yang makin kompleks. Itulah sebabnya, agama Vaishnavisme masih menjadi suatu kuasa penting pada zaman moden ini, seperti yang boleh dilihat di kuil-kuil dan sambutan perayaan Vaishnava.

Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Vaishnavisme