Etimologi Virus

Istilah "virus" datangnya daripada akar Bahasa Latin yang bermaksud racun atau bisa. Pada hari ini, virus digunakan untuk merujuk kepada virus biologi dan juga sebagai metafora untuk perkara yang bersifat menular seperti parasit, contohnya idea. Istilah ini turut digunakan dalam sains komputer bagi mewakili aturcara yang menjangkiti aturcara komputer yang lain. Perkataan virion atau viron digunakan untuk zarah virus berjangkit tunggal.