Virus_influenza_B

B/Victoria/2/87Virus influenza B ialah sejenis virus di bawah keluarga Orthomyxoviridae dan satu-satunya spesis di bawah genus Betainfluenzavirus. Virus ini termasuk tiga virus influenza selain daripada jenis A dan C. Virus influenza B memiliki dua strain, yakni strain Victoria (B/Victoria/2/87) dan Yamagata (B/Yamagata/2/87).Virus ini diketahui hanya menyebabkan influenza kepada manusia dan anjing laut.[4] Virus ini berevolusi lebih lambat berbandingkan virus influenza A tetapi lebih pantas daripada virus influenza B.[5] Mesipun begitu, virus ini masih dapat menyebabkan kematian di seluruh dunia dan memberi kesan kepada kanak-kanak dan murid sekolah.[6]