16-bit

Rencana ini adalah mengenai 16 bit dalam seni bina komputer. Untuk pengekodan warna, sila lihat warna tinggi. Untuk era permainan komputer yang biasanya dirujuk sebagai "16 bit", sila lihat Sejarah konsol permainan video (generasi keempat).
Integer, alamat ingatan, dan unit data 16-bit yang lain dalam bidang seni bina komputer ialah unsur yang tidak melebihi 16 bit (2 oktet) lebarnya. Seni bina unit pemprosesan pusat (CPU) dan unit logik aritmetik (ALU) 16-bit juga merupakan seni bina yang bersandarkan pendaftar, bas alamat, atau bas data dengan saiz itu.16-bit juga merupakan istilah yang diberikan kepada generasi komputer yang pemproses 16-bit merupakan norma.
Integer 16 bit dapat menyimpan 216 (atau 65536) nilai yang unik. Dalam perwakilan tanpa tanda, nilai itu merupakan integer antara sifar dengan 65535. Dengan menggunakan pelengkap dua, julat nilai yang mungkin adalah antara −32768 dan 32767. Oleh itu, pemproses yang memiliki alamat ingatan 16-bit boleh mencapai ingatan bait boleh alamat sebanyak 64 KiB secara langsung.Format fail 16-bit ialah format fail perduaan, dengan setiap unsur datanya ditakrifkan sebagai 16 bit (atau 2 bait). Contoh format sebegini ialah format Windows Metafile.Pemproses 16-bit yang terkenal termasuklah PDP-11, Intel 8086, Intel 80286 dan WDC 65C816.Pemproses 16 bit hampir tidak digunakan lagi dalam industri komputer peribadi, tetapi masih digunakan untuk berbagai-bagai atur cara terbenam. Misalnya, banyak litar bersepadu khusus atur cara penggunaan (ASIC) masih menggunakan pemproses XAP 16 bit.