Sejarah C

gimel Ibranigimel PhoeniciaGamma Yunani KlasikRumi Awal CRumi Akhir C

C datang daripada huruf yang sama seperti G atau g. Orang Semites menamakan ia sebagai gimel, yang bermaksud "kayu untuk dilemparkan". Tanda ini berkemungkinan diadaptasi daripada satu Hieroglaf Mesir untuk boomerang. Ada sesetengah golongan sarjana mendakwa yang Gimel Semitik (ג) datang daripada gambar unta, tetapi kebanyakan sarjana menganggap ia adalah gaml (kayu untuk dilemparkan / boomerang).

Dalam Bahasa Etruscan, konsonan plosif tidak mempunyai fonasi kontrastif, jadi Yunani Γ (Gamma) diadaptasi kepada abjad Etruscan untuk mewakili fonem /k/. Telah pun dalam Abjad Yunan Barati, Gamma mengambil satu membentuk dalam Etruscan Awal, kemudian dalam Etruscan Klasik. Dalam huruf Latin awal ia mengambil bentuk C dalam huruf Latin klasik. Huruf Latin Awal menggunakan C untuk kedua-dua / k / dan / g / , tetapi sepanjang abad ketiga SM, satu huruf yang diubah, telah diperkenalkan untuk / g / , dan C sendiri dikekalkan untuk / k / . Oleh Itu, dalam zaman lama dan selepas, G telah dikenali sebagai wakil fonetik untuk gamma, dan C sebagai sama dengan kappa, dalam transliterasi kata-kata Yunani ke dalam ejaan Rumi, seperti pada KA∆MOΣ, KYPOΣ, ΦΩKIΣ, dalam surat-surat Rom CADMVS, CYRVS, PHOCIS. Ia adalah mungkin juga tetapi tidak pasti bahawa C hanya diwakili / g / di satu zaman terdahulu, manakala K mungkin telah digunakan dalam / k / .

Abjad-abjad lain mempunyai huruf-huruf seiras kepada bentuk C tetapi tidak dalam penggunaan dan terbitan, khususnya huruf Cyril Es yang mana berpunca dari satu bentuk huruf Yunani sigma, dikenali sebagai "lunat sigma" kerana bentuknya seakan-akan bulan sabit.