C

Bagi Bahasa Pengaturcaraan C, lihat Bahasa pengaturcaraan CBagi Bahasa Pengaturcaraan C++, lihat C++Bagi Bahasa Pengaturcaraan C#, lihat C SharpHuruf C adalah huruf ketiga dalam huruf Rumi. Namanya dalam Bahasa Melayu ialah si (siː). Dalam bahasa Melayu, huruf C melambangkan bunyi konsonan /tʃ/; manakala dalam bahasa Inggeris, huruf ini melambangkan bunyi /k/ (sebelum a, o, u) atau /s/ (sebelum ae, e, i).