IBM DB2
IBM DB2

IBM DB2

IBM DB2 ialah pelayan pangkalan data model hubungan yang dibangunkan oleh IBM. Terdapat tiga produk utama dalam keluarga DB2 iaitu DB2 untuk LUW (Linux, Unix, dan Windows), DB2 untuk z/OS (kerangka utama), dan DB2 untuk iSeries (dahulunya OS/400). Produk DB2 LUW boleh dijalankan pada pelbagai edaran Linux dan UNIX, seperti Red Hat Linux, SUSE Linux, AIX, HP/UX, dan Solaris, dan kebanyakan sistem Windows. DB2 turut menggerakkan edisi Gudang IBM InfoSphere, yang secara asasnya DB2 LUW dengan DPF (Database Partitioning Feature), sebuah seni bina gudang data hampa kongsi selari yang besar. Satu lagi RDBMS, Informix, telah diperolehi IBM pada tahun 2001.