Kebebasan_bergerak

Falsafah · Kebebasan
Kebebasan negatif
Kebebasan positif
Hak
Sivil · Ekonomi
Intelek · Politik
Berhimpun
Berpersatuan
Bergerak
Media
Beragama
Bersuara
Maklumat
Berfikir
Kebebasan bergerak (freedom of movement) ialah suatu konsep hak asasi manusia yang merangkumi hak individu merantau atau berpindah dari tempat ke tempat dalam sesebuah negara,[1] serta juga meninggalkan dan kembali ke sesebuah negara itu. Hak ini tidak sahaja melibatkan sahaja melawat tempat tertentu tetapi juga perbuatan merubah tempat kediamaan atau bekerja individu tersebut.[1][2]