Liberalisme_dalam_perlembagaan

Liberalisme dalam berperlembagaan ialah satu bentuk kerajaan yang menjunjung prinsip liberalisme klasik dan kedaulatan undang-undang . Ia berbeza dengan demokrasi liberal kerana ia bukan mengenai kaedah memilih kerajaan. [1]Wartawan dan sarjana Fareed Zakaria menjelaskan bahawa liberalisme perlembagaan "adalah berkaitan dengan objektif kerajaan. Liberalisme dalam perlembagaan merujuk kepada tradisi yand datang dari sejarah negara Barat, yang cuba untuk melindungi kebebasan dan integriti individu daripada sebarang kekangan, tidak kira sumbernya—negara, gereja, atau masyarakat". [2] Dalam negara liberal berperlembagaan, pasaran liberalisme dikawal dan dilindungi di peringkat perlembagaan dan perdagangan kebanyakannya bebas, namun tidak sepenuhnya terjejas. [3]Sepanjang sejarah, demokrasi menjadi lebih biasa di seluruh dunia, tetapi ia telah merosot sejak 13 tahun yang lalu. [4] Freedom House melaporkan bahawa pada 2018 terdapat 116 demokrasi pilihan raya. [5] Kebanyakan negara ini tidak liberal dari segi perlembagaan dan boleh disifatkan sebagai demokrasi yang tidak liberal . [6] [7] Liberalisme dalam perlembagaan berbeza dengan perlembagaan liberal. Hal ini kerana liberalisme dalam perlembagaan menegaskan nilai kedaulatan peribadi dalam perlembagaan, manakala perlembagaan liberal melindungi kebebasan untuk menegaskan nilai sendiri dalam perlembagaan. [8]

Rujukan

WikiPedia: Liberalisme_dalam_perlembagaan http://www.foreignaffairs.com/articles/53577/faree... http://www.foreignaffairs.com/articles/53815/marc-... http://assentmagazine.wordpress.com/2014/01/27/its... http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/f... https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/A:10... https://www.econstor.eu/bitstream/10419/36458/1/61... https://web.archive.org/web/20190205150927/https:/... https://web.archive.org/web/20180116145430/https:/... https://doi.org/10.1023%2FA:1009007511719 https://doi.org/10.1007%2Fs10602-010-9090-8