Mikroekonomi

Mikroekonomi (dari awalan Yunani mikro- yang bermaksud "kecil" + ekonomi) ialah cawangan ekonomi yang mengkaji perilaku individu dan firma dalam membuat keputusan mengenai peruntukan sumber yang terhad dan interaksi di kalangan individu dan firma ini.[1][2][3]Salah satu matlamat mikroekonomi adalah untuk menganalisis mekanisme pasaran yang membina harga relatif antara barangan dan perkhidmatan dan memperuntukkan sumber terhad di kalangan kegunaan alternatif. Mikroekonomi menunjukkan keadaan di mana pasaran bebas membawa kepada peruntukan yang dikehendaki. Ia juga menganalisis kegagalan pasaran, di mana pasaran gagal menghasilkan hasil yang cekap. Ekonomi mikro adalah berbeza dengan makroekonomi, yang melibatkan "jumlah keseluruhan aktiviti ekonomi, menangani isu-isu pertumbuhan, inflasi, pengangguran dan dengan dasar negara yang berkaitan dengan isu-isu ini".[2] Ekonomi mikro juga menangani kesan-kesan dasar ekonomi (seperti perubahan tahap pencukaian) terhadap tingkah laku mikroekonomi dan dengan itu aspek-aspek ekonomi yang disebutkan di atas.[4] Terutamanya selepas kritikan Lucas, banyak teori makroekonomi moden telah dibina di atas mikroasas—contohnya berdasarkan andaian asas mengenai tingkah laku peringkat mikro.

Rujukan

WikiPedia: Mikroekonomi http://www.econ100.com/eu5e/open/glossary.html http://xlab.berkeley.edu http://media.lanecc.edu/users/martinezp/201/MicroH... http://www.ca.uky.edu/agc/pubs/aec/aec75/aec75.pdf http://www.mcwdn.org/ECONOMICS/EcoGlossary.html http://nmlites.org/standards/socialstudies/glossar... http://www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/simulat... https://web.archive.org/web/20060411174547/http://... https://web.archive.org/web/20070318072324/http://... https://web.archive.org/web/20070808200604/http://...