Kegunaan N

N berfungsi sebagai konsonan sengau gigi atau alveolar dalam hampir kesemua bahasa yang memakai huruf Rumi. Salah satu dwihuruf yang menyertakan huruf <n> ialah <ng>, yang menghasilkan konsonan sengau velar, seperti dalam perkataan "sengau".

Dalam huruf IPA, huruf kecil [n] melambangkan konsonan sengau alveolar. Huruf besar [ɴ] yang dikecilkan pula melambangkan bunyi konsonan sengau uvular.