N

N ialah huruf Rumi yang ke-14. Namanya disebut en (IPA: [en]).

Berkaitan