Nabi_Musa_a.s.

Nabi_Musa_a.s.

Nama asal Mūsa - موسى
Meninggal dunia s. 1952 sebelum hijrah (s. 1272 sebelum masihi)
Moab, Syria
Kelahiran s. 2076 sebelum hijrah (s. 1392 sebelum masihi)
Mesir